IMAP

IMAP:

IMAP или Internet Message Access Protocol омогућава вам да преузимате поруке са сервера на рачунар како бисте могли да приступате пошти путем програма као што су Microsoft Outlook Express или Apple Mail, чак и када нисте повезани са Интернетом.

Istorija:

IMAP je izumeo Mark Crispin, koji ga je sproveo kao protokol za internet poštansko sanduče, na u univerzitetu Stenford u 1986g. Originalna verzija uvedena je Kserosom Lispom mašina klijenta i servera TOP-20.Ali je ubrzo zamenjena sa IMAP2.

U ranim 1990-im, formirana je radna grupa koja je preuzela posao dizajna IMAP2. Kako bi izbegli zabunu sa „IMAP3 proposal“, odlučili su da ga preimenjuju u IMAP4.Samo dve godine kasnije, bio je zamenjen sa IMAP4rev1, zbog grešaka koje su pronađene tokom implementacije.Kao posledica postojalo je vrlo malo klijenata koji su podržavali IMAP4.

Savrmena verzija IMAP od 1996 je IMAP4rev1. Ona je najviše kompatibilna sa svim prethodnim verzijama, IMAP2, IMAP2bis i IMAP4. IMAP4rev1 podržava šifriranje mehanizama za prijavljivanje. IMAP saobraćaj može da bude šifriran uz pomoć SSL.

Која је разлика између IMAP-а и POP-а?

Za razliku od POP-a, IMAP nudi dvosmernu komunikaciju između vea-a i klijenta e-pošte.Ovo znači da će se, kada se prijavite na mail koristeći veb pregledač, radnje koje izvršavate na klijentima e-pošte i mobilnim uređajima(npr: postavljanje pošte u „radni“ direktorijum) trenutno i automatski pojaviti u mail-u(npr. već će imati oznaku „rad“ na toj e-pošti kada se sledeći put prijavite).

IMAP takođe obezbeđuje bolji metod pristupa pošti sa više uređaja.Ako e-poštu proveravate na poslu, na mobilnom telefonu i ponovo kod kuće, IMAP osigurava da novoj pošti meže da se pristupi sa bilo kog uređaja u bilo kom trenutku.

Pored svega toga, IMAP nudi ukupno stabilnije iskustvo.Dok kod POP-a može doći do gubljenja poruka ili preuzimanje iste poruke više puta, IMAP ovo izbegava zahvaljujući mogućnostima dvosmernog sinhronizovanja između vaših klijenata pošte i veb mail-a.

Komande IMAP:

Dostupne u bilo kom stanju:

CAPABILITY
NOOP — prazna komanda, koristi se da se ne prekine veza za vreme tajm-auta;
LOGOUT
STARTTLS
Dostupne u neautorizovanom stanju:

STARTTLS
AUTHENTICATE
LOGIN
Dostupne u autorizovanom stanju:

SELECT
EXAMINE — komanda slična select, ali koja omogućava samo čitanje;
CREATE — napravi sanduče;
DELETE — brisanje sandučeta;
RENAME
SUBSCRIBE
UNSUBSCRIBE
LIST
LSUB
STATUS — informacija o elektronskom sandučetu, uključujući i broj nepročitane pošte
APPEND — dodati poruku u elektronsko sanduče.
Dostupne u stanju selected:

CHECK
CLOSE
EXPUNGE
SEARCH — pretraga pisma u elektronskom sandučetu;
FETCH — preuzimanje poruke ili dela poruke;
STORE
COPY
UID
IMAP:

Naziv:

Internet Message Access Protocol

Primenjen

Nivo (model OSI)

Član

TCP/IP, E-Mail

Napravljen u:

1986. g

Port/ID:

143/TCP, 993/TCP (IMAP over SSL)

Primena protokola:

Приступ поштанским сандучићима

Specifikacija

RFC 3501 (RFC-2060 ?)

Osnovne realizacije (klijenti)

MUA (Outlook Express,Opera, Mozilla Thunderbird,The Bat! i dr.)

Osnovne realizacije (serveri):

UW IMAP, Courier,Cyrus, Dovecot

Linkovi:

www.topbits.com
ru.wikipedia.org
mail.google.com

Advertisements
Published in: on 10/03/2010 at 4:26 PM  Comments (1)